disclaime, copyright & cookies

Es können auf keiner einzigen Weise Rechte entnommen werden, noch Anspruch erhoben werden auf den Inhalt dieser Website. Am Unterhalt dieser Website verwenden wir groß Sorgfalt.
Trotzdem ist es möglich das Information nach einiger Zeit veraltet oder nicht mehr (ganz) richtig ist.
Zagoria-greece.com ist auf keinerlei Weise haftpflichtig für Information auf einziger Internetsite oder Seite auf dem auf www.zagoria-greece.com eventuell durch Linken Bezug genommen wird.
Der Inhalt dieser Website kann ohne Warnung geändert werden.

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht erlaubt ohne schriftliche Einwilligung von zagoria-greece.com Fotos, Information, oder Texte überzunehmen und /oder zu veröffentlichen durch Druck, Foto(Kopie), Fax, übertippen oder zu speichern in einen Datenbestand,in einige Form und Weise; elektronisch, digital, mechanisch, mit der Hand, fotografisch oder sonstige Weise.
Für weitere Information können Sie uns Kontaktieren.

Diese Internetseiten verwenden keine Cookies.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van paxosinfo.com foto's, informatie, of teksten over te nemen en/of openbaar te maken door middel van druk, (foto)kopie, fax, overtypen of op te slaan in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze; elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch kan aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website.
Aan het onderhoud van deze website besteden wij de grootst mogelijke zorg. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer (geheel) juist is.
De inhoud van deze site kan zonder waarschuwing gewijzigd worden. Zagoria.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar eventueel via links wordt verwezen.

Deze website gebruikt geen cookies.

Copyright
Met dank aan-Wir danken - Special thanks  A. Papandreas -  T.  Ebbeling  -  L. Makis - J. Schrans - Y. Grammatikos - M. Logiotatidis - Corfu Vakanties NL  HellasGriechenlandUrlaub.de